# ilustrace

Ilustrace

Koláže z Hitlerových maleb & dokumentárních fotek 2.svět.války. Série koláží k výstavě o neonacismu / židovské centrum Yoshe, Barcelona

Více

Ilustrace

Komiks ekonomix. Série komiksových Po/Hádek pro časopis Ekonom

Více

Ilustrace

Série koláží: dokumentární válečné fotky VERSUS historické obrazy.

Více

Ilustrace

Absolutní ruská pravda. Koláž k článku pro časopis Reflex

Více

Ilustrace

Ilustrace komiksu Válka je sladká o Srbsko-Bosenské válce. Koláže z dokumentárních fotek versus barový stůl. / e-book, vydavatelství Tartaros

Více

Ilustrace

Série ilustrací pro knihu Z.K.Slabého "O bychovi a muži v masce".

Více